Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθ 755/1-4-2015 Προκήρυξης

Στο συνημμένο αρχείο παρέχονται συγκεντρωτικές διευκρινίσεις επί των γραπτών ερωτημάτων που τέθηκαν στο ΠΤΑ-ΠΔΕ και αφορούν στην προκήρυξη 755/1-4-2015 του έργου EPA.