Διημερίδα έργου RAPIDE στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Προώθησης της Καινοτομίας από Επιχειρήσεις RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise) το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, διοργανώνει διημερίδα στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2009 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Patras Palace στην Πάτρα. 

Το θέμα της συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν 13 συνολικά φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες όπως Ισπανία, Γερμανία, Τσεχία, Φιλανδία, Σουηδία, Αγγλία, Εσθονία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία, είναι η «Χρηματοδότηση της Καινοτομίας» και η υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος RAPIDE είναι η διερεύνηση και η εφαρμογή νέων μεθόδων και ανταλλαγή εμπειριών για την ταχύτερη προώθηση και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων από τις επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Στη διημερίδα θα παρουσιαστούν στους ευρωπαίους εταίρους πετυχημένες πρακτικές που υλοποιήθηκαν μέσω προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην περιοχή μας και ενίσχυσαν καινοτόμες δράσεις στην επιχειρηματικότητα καθώς επίσης και αντίστοιχες επιτυχημένες δράσεις από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Σπύρος Σπυρίδων. Καλεσμένοι ομιλητές είναι ο καθηγητής κ. Πέτρος Γρουμπός, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, ο κ. Ευάγγελος Παπαδάκης, Διευθυντής του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Διευθυντής του Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Δημήτριος Διακοδημητρίου, Διευθυντής Οργάνωσης και Δικτύου της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και η Patrycija Szczygiel από την Πολωνία, υπεύθυνη του Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πομερανίας.

Στόχος της διημερίδας είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων που θα συμμετέχουν πάνω σε θέματα χρηματοδότησης καινοτόμων δράσεων και προϊόντων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και η διερεύνηση των δυνατοτήτων κάθε εταίρου να ενσωματώσει τις πρακτικές αυτές στις πολιτικές προώθησης της καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό πλαίσιο.