Δράσεις για την πυρόπληκτη Ηλεία

Υπόμνημα κυβερνητικών δράσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας.