ΕΕ Επικοινωνία σε Περιφερειακό και Τοπικό Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για τις Περιφέρειες, διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα “ΕΕ Επικοινωνία σε
Περιφερειακό και Τοπικό Πλαίσιο: Σχεδιάζοντας, Οικοδομώντας και Εφαρμόζοντας
Ευρωπαϊκή Πληροφόρηση και Εκστρατείες”. Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων
(Διαλέξεις, ομαδικές συζητήσιες, ασκήσεις), αυτό το σεμινάριο θα καταπιαστεί με
ποικιλία θεμάτων και θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές συμβουλές και
μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς για επικοινωνία, μεταβίβαση πληροφοριών
και διεξαγωγή εκστρατειών για θέματα σχετικά με την διαδικασία της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Τόπος διεξαγωγής: Βαρκελώνη

Ημερομηνία: 21-22 Νοεμβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eipa.nl
Tηλ.: +34 93 567 2418