Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει καινοτόμα επιχειρηματικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια της Κεντρικής Σουηδίας. Η προσέγγιση των νέων από μικρή ηλικία είναι σημαντική για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και το αίσθημα της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στην Ατζέντα της Λισσαβόνας.

Τόπος Διεξαγωγής: Βρυξέλλες

Ημερομηνία: 24η Νοεμβρίου 2005

Περισσότερες πληροφορίες:
Ε-mail: bjork@centralsweden.be
Τηλ.: 0032 2 501 08 83