Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου FILES

Στις 14 Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε στο Ντόμπελν της Γερμανίας η εναρκτήρια συνάντηση του έργου FILES.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.