Εξυπηρέτηση Κοινού – COVID19

Σε εφαρμογή της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας ενημερώνουμε πως στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και του πολίτη, το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Συγκεκριμένα, για τον προγραμματισμό ραντεβού και την επικοινωνία σας, απευθυνθείτε:

  • Για θέματα Δημοσίων Επενδύσεων, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Αποστόλης Λαμπαδάρης τηλ. 2613613662, email alampadaris@ptapde.gr & κα Εριέτη Φραγκισκάτου τηλ. 2613613663 email efragiskatou@ptapde.gr
  • Θέματα Λογιστηρίου, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Δήμητρα Σταυροπούλου τηλ. 2613613680, email dstavropoulou@ptapde.gr & κ. Κωνσταντίνος Πανάς τηλ. 2613613681 email kpanas@ptapde.gr
  • Θέματα προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανδρέας Πολυδωρόπουλος τηλ. 2613613683, email apolidoropoulos@ptapde.gr
  • Θέματα Διοικητικά/πρωτόκολλο, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Κατερίνα Κουκουλομμάτη τηλ. 2613613690 & email kkoukoulommati@ptapde.gr & κ. Κωνσταντίνος Βγενόπουλος τηλ. 2613613691