Εξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ως αναπτυξιακός βραχίονας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί το έργο «Εξ’ αποστάσεως ανοιχτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών», που αποτελεί τμήμα της πράξης «Εξειδικευμένες δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια. Στόχος του έργου είναι, μέσα από την πλατφόρμα, να γίνει προσέγγιση στο ενδιαφερόμενο κοινό της Περιφέρειας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια συζήτηση επί της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας την εμπειρία άλλων φορέων και τη διάδραση με επιχειρηματίες, συμβούλους και ειδικούς.

Πιο αναλυτικά, το παρόν έργο, ακολουθεί τη διεθνή τάση των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC – Massive Open Online Courses), θέτοντας μια σύγχρονη προσέγγιση για την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που ξεκινούν από μία τεχνολογική καινοτομία και προχωρούν μέσα από συστηματική καθοδήγηση στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα μαθήματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως γεωγραφικών και άλλων περιορισμών και θα εστιάζουν σε ειδικά ζητήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες των μαθημάτων αφορούν ενδεικτικά τους τομείς διαδικτύου και επιχειρηματικότητας, διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, οικονομικής διαχείρισης, δημιουργίας επιχειρηματικού πλάνου, εργαλείων χρηματοδότησης κλπ.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στη παρακάτω ιστοσελίδα: https://pde-obt.gr/