Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Μεταφορές

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγει έρευνα στους τομείς της οδικής ασφάλειας, κλιματική αλλαγή, τιμές των καυσίμων, αστική συμφόρηση.

Συμμετοχή

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής 18 Φεβρουαρίου 2008.

http://www.tra2008.si