Ευρωπαϊκή Διάσκεψη

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Περιφερειών για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών και η Περιφέρεια Aquitaine οργανώνουν μια Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την μείωση των ανισοτήτων στην υγεία στην Ευρώπη : μια περιφερειακή προσέγγιση, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 στην πόλη Bordeaux.

Εγγραφή

Πληροφορίες