Ηλεκτρονική παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων του έργου EGOV_INNO

Το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση – εκπαιδευτική ημερίδα την Δευτέρα 20/7/2020 ώρα 12.00-14.00 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου EGOV_INNO.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και υποστήριξή των επιχειρήσεων τόσο μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού όσο και της κατάστρωσης επιχειρηματικών σχεδίων από στοιχεία που εισάγουν δοκιμαστικά, διορθώνουν ατομικά και λαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, καθώς και εργαλεία που αποσκοπούν στην συλλογή πληροφοριών για την αποτύπωση της κατάστασης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας και στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε συναφή στατιστικά.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EGOV_INNO του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 που συντονίζει ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και η Περιφέρεια της Απουλίας (μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων). Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας καθώς και σε στελέχη φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένα τα στοιχεία σας  στο ακόλουθο σύνδεσμο: Δήλωση συμμετοχής

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκδήλωσης θα αποσταλεί στο email των συμμετεχόντων έως τις 17/7 και θα ανακοινωθεί και στο site του έργου http://interregegovinno.eu/.