Ημερίδα του έργου FILES

Στα πλαίσια του έργου FILES πραγματοποιείται στις 14 Μαρτίου 2007 στην Πάτρα η 1η Τοπική Ημερίδα με την συμμετοχή όλων των Ελλήνων εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες