Η Ευρεία Σύγκληση: Πράξη ΙΙ

Η Βελγική Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η Items International και το ίδρυμα Sophia-Antipolis διοργανώνουν το “Παγκόσμιο forum / Καθορίζοντας το μέλλον”, μια ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στο εμπόριο και θέματα πολιτικής που αφορούν στην επιτυχή εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφόρησης. Φετινός τίτλος της εκδήλωσης είναι “Η Ευρεία Σύγκληση: Πράξη ΙΙ

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, “Palais d’ Egmont”

Ημερομηνία: 7 & 8 Νοεμβρίου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες: E-mail:stoporkoff@items-int.com