Η καταληκτική συνάντηση του e-PRODAT στην Πάτρα

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η και τελική συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου e-PRODAT στην Πάτρα, στις 19 Ιανουαρίου 2007.

Στη καταληκτική συνάντηση του έργου, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν τις εργασίες του τελευταίου εξαμήνου οι οποίες συμπεριελάμβαναν σεμινάρια και ημερίδες με στόχο τη διάχυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ορθών Πρακτικών σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας Δεδομένων (www.eprodat.org) που είναι και το βασικό αντικείμενο του έργου.

Οι ημερίδες αυτές έλαβαν μέρος στις έδρες των εταίρων του έργου, ήτοι στην Λάκιλα – Ιταλία (Σεπτέμβριος 2006), στη Μαδρίτη – Ισπανία (Οκτώβριος 2006), στην Καβάλα (Δεκέμβριος 2006), στην Πάτρα (Ιανουάριος 2007), στην Σάντα Κρουζ – Τενερίφη (Ιανουάριος 2007) και Ταλλίν – Εστονία (Ιανουάριος 2007).

Επίσης, στην τελευταία συνάντηση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν νέες βέλτιστες πρακτικές για το παρατηρητήριο ορθών πρακτικών (www.eprodat.org), ενώ αναλύθηκαν τα σχέδια των εταίρων για τη διεύρυνση της συνεργασίας τους στο άμεσο μέλλον.