Καινοτομία & E-Business

Η Ευρωπαική Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη Ευρωπαική διάσκεψη με θέμα “Καινοτομία & Ηλεκτρονικό Εμπόριο”. Το γεγονός θα συγκεντρώσει υψηλού επιπέδου φορείς χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, ερευνητές και επαγγελματίες με στόχο την συζήτηση σχετικά με το πώς η καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο συνδέονται. Θα συζητήθούν οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας και θα αναζητήθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι διευκόλυνσης της διαχείρησης των αλλαγών.

Τόπος Διεξαγωγής: Βρυξέλλες

Ημερομηνία: 26-27 Μαΐου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και εγγραφή
δείτε:
http://europa.eu.int/comm
/enterprise/innovation/e-business_en.htm

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: 13 Μαΐου 2005