Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

Το Μεταπτυχιακό στις Ευρωπαικές Σπουδές είναι ένα μεταπτυχιάκο πρόγραμμα το οποίο παρέχει στους σπουδαστές ειδίκευση στους θεσμούς, την πολιτική και
την χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστοσελίδα : www.europeanmaster.net