Νέα παράταση στην υποβολή ιδεών για το διαγωνισμό του έργου CREATIVE@HUBs

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οτι δίνεται διήμερη παράταση για την υποβολή προτάσεων στο διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας του έργου CREATIVE@HUBs λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20/12/2022 και ώρα 23.59.