Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον κλιματισμό-εξαερισμό του ισογείου

Αναρτήθηκε σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ/ΠΔΕ η υπ. αριθ. 732/14-3-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του κλιματισμού-εξαερισμού του ισόγειου χώρου του κτιρίου που στεγάζεται το ΠΤΑ/ΠΔΕ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.