Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος από το FP7

To 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο εξέδωσε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία περιφερειακών και εθνικών αρχών σε θέματα πολιτικών για την έρευνα.

Ο κωδικός της πρόσκλησης είναι FP7-ERANET-2009-RTD και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Απριλίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.