Νομαρχιακό Συμβούλιο Lancashire – αναζήτηση εταίρων- πρόγραμμα FP7

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Lancashire αναζητά συνεργάτες για δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Πρόγραμμα Planet-το οποίο συσχετίζεται με την απευθείας σύνδεση/διαχείριση σχεδιασμού ταξιδίων και B)Πρόγραμμα FISH-το οποίο συσχετίζεται με τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών.

Πληροφορίες 

Επικοινωνία 

PLANET Project Proposal 05022007.pdf

FISH Project Proposal 05022007.pdf