Οι παρουσιάσεις της ημερίδας της 5/2/2005

Δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας του Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών της ΠΔΕ που διεξήχθη στις 5/2/05.