Οι παρουσιάσεις των σεμιναρίων του έργου BIOSIS (Παναιτώλιο)

Η Παρουσίαση της κας Θεοδωρακοπούλου (ομιλία 24/8/07 στο Παναιτώλιο).

Η Παρουσίαση του κου Αγγελόπουλου (ομιλία 7/9/07 στο Παναιτώλιο).

H Παρουσίαση της κας Μαραζιώτη (ομιλία 7/9/07 στο Παναιτώλιο).