Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ιδεών του έργου CREATIVE@HUBs

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας του έργου CREATIVE@HUBs με την υποβολή συνολικά 14 προτάσεων από τις 4 συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

Οι υποβληθείσες προτάσεις είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας της ΠΔΕ (Ideas (en) & Ιδέες (gr) ).

Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεων από την διακρατική επιτροπή και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα βραβεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο Creative@Hubs και στο CREATIVE@HUBs – Networking Hub.