Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της ΣΟΧ 1/2014

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της υπ. αριθ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατόπιν του ελέγχου του ΑΣΕΠ.

Κατεβάστε στο ακόλουθο σύνδεσμο τους οριστικούς πίνακες.

Οριστικοί Πίνακες ΣΟΧ 1/2014