Πίνακες κατάταξης της ΣΜΕ 2/2013 (έργο CHERPLAN)

Αναρτήθηκαν στις 16-1-2014 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 2/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο CHERPLAN.

Σχετικά αρχεία:

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Απορριπτέων