Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για διαγωνισμό Λαδόπουλου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.» κατά ένα (1) μήνα.

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 14/05/2021 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο σύνδεσμο ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ.