Παρουσίαση Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών και πολιτικών της Ε.Ε. σχετικών με τους Τομείς Τουρισμού και Περιβάλλοντος (Πάτρα, 5/2/2005).

Η πρόσκληση της ημερίδας
Η ατζέντα της ημερίδας