Περιβαλλοντικά Φιλικές Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διάσκεψη “Περιβαλλοντικά φιλικές δημόσιες συμβάσεις: Πώς να μετατρέψετε την πολιτική σε πρακτική ” θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2006 στο Γκραζ της Αυστρίας. Το υψηλού επιπέδου αυτό γεγονός οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη
του ICLEI και την αιγίδα της Αυστριακής προεδρίας.

Τόπος διεξαγωγής: Γκράζ, Αυστρία

Ημερομηνία: 3-4 Απριλίου 2006

Περισσότερες πληροφορίες