Περιφέρειες και Βιώσιμες μορφές ενέργειας

Το γραφείο της Eυρωπαϊκής περιφέρειας του Tyrol – South Tyrol – Trentino στις Βρυξέλλες (με τη συμμετοχή των περιφερειακών γραφείων της Αλσατίας, Ναβάρρα και Rhône-Alpes) οργανώνει σεμινάριο με τίτλο “Role of the Regions in Promoting Renewable Energy Sources:Exchange of Experiences towards the 7th Framework Programme”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2006.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο (ΕτΠ)

Ημερομηνία: 28η Μαρτίου 2006 (προθεσμία 10/3)

Αίτηση εγγραφής/ Ημερησία διάταξη

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφή:
info@alpeuregio.org