Πολιτική Συνοχής στην ΕΕ : οι συμφωνίες JEREMIE, JESSICA και JASPERS

Στις 30 Μαίου 2006 στις Βρυξέλλες η Ευρωπαική Επιτροπή και οι ηγέτες των διεθνών οικονομικών οργανισμών υπέγραψαν τρεις νέες, κοινές, πρωτοβουλίες της πολιτικής συνοχής με σκοπό να αποφέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση στις περιφέρειες, γνωστές ως συμφωνίες JASPERS, JEREMIE και JESSICA. Ο στόχος, εν εξελίξει από το 2005, είναι να διασφαλίσει την Ευρωπαική περιφερειακή και πολιτική συνοχή με σκοπό να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, η νέα δομή : JASPERS (Υποστήριξη Προγραμμάτων στις Ευρωπαικές Περιφέρειες) θα βοηθήσει τις εθνικές και τοπικές αρχές να προετοιμαστούν για μεγάλα προγράμματα υποδομών ενώ το JEREMIE (Ευρωπαικοί Πόροι για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις) θα βελτιώσει την πρόσβαση για χρηματοδότηση αυτών. To JESSICA (Κοινή Ευρωπαική Υποστήριξη για Αειφόρο Επένδυση στις Πόλεις) με στόχο να παρέχει λύσεις στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για αστική ανανέωση και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από επιχορηγήσεις και δάνεια.