ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ESF6CIA

«Κεφαλαιοποίηση Καινοτόμων Προσεγγίσεων προς την Κατεύθυνση Διαχείρισης των Δημογραφικών Προκλήσεων»

Πολυχώρος “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, Ακτή Δυμαίων 84 – Πάτρα

Η πρόσκληση εδώ:

Το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ: