Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων  με τίτλο: “Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.”.

Η πλήρης προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για το διαγωνισμό στον ακόλουθο σύνδεσμο.