Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την καθαριότητα του κτιρίου του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 328/8-2-2016 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24/2/2016.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη διακήρυξη.