Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του ευρωπαϊκού έργου “INVESTMENT”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT» του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πλήρη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 9/7/2019.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθεται το ΤΕΥΔ της διακήρυξης.