Προκήρυξη

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ως εταίρος της δράσης “ΦΑΝΟΣ” του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει οτι το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδος (BIC) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις επιχειρηματικών ιδεών για τη δημιουργία :

A. νέων καινοτομικών επιχειρήσεων “έντασης γνώσης” (τεχνοβλαστοί)  ή

B. νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων από υφιστάμενες εταιρίες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Αυγούστου 2008.

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  • Παραρτήματα 1 – ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • Παραρτήματα 2 – ΟΔΗΓΟΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
  • Παραρτήματα 3 – ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ