Προμήθεια server για τις ανάγκες του έργου BIG (Greece-Italy)

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός server-διακομιστή αξίας έως 3.720 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BIG του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, ΤΚ 26441, Τμ. Β΄, υπόψη κου Παπαχριστόπουλου (τηλ. 2613-613670).