Πρωτοβουλίες για την ώθηση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας

Στις 30 Μαίου 2006 στην πόλη Krems της Αυστρίας, οι Υπουργοί της Αγροτικής
Πολιτικής των Μελών Κρατών της ΕΕ αποφάσισαν να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με
σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα. Η Επιτροπή απεφάνθει
οτι από τα 54 δις Ευρώ των συνολικών Κοινοτικών Πόρων εγκεκριμένα στα πλαίσια
του προγράμματος έρευνας για την περίοδο 2007-2013, τα 2 δις Ευρώ θα εισαχθούν
στον αγροτικό τομέα, στον αγώνα ενάντια στις ασθένειες των ζώων, στη διατροφή,
στα δάση και στη βιοτεχνολογία. Η ΕΕ θα ιδρύσει μια Ευρωπαική πλατφόρμα για
υπηρεσίες συμβουλευτικής για χρήση από τους αγρότες (όπως αυτές στον τομέα της
βιο-ενέργειας, των πρώτων υλών για τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και τον
τουρισμό) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η ΕΕ θα αναπτύξει μια κοινή
στρατηγική για την εκπαίδευση και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα
παρόμοιο σαν και αυτό του “Erasmus” για τους φοιτητές των αγροτικών
πανεπιστημίων.