Πρόγραμμα άρθρου 6 ΕΚΤ (Ιταλία)

Η επαρχία Frosinone στην Ιταλία, διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας σε πρόγραμμα του άρθρου 6 του ΕΚΤ, με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν την “ενεργό

γήρανση” και θα αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης γηραιοτέρων εργαζομένων.

Προθεσμία: 25 Ιανουαρίου 2006

Συνοπτική περιγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Cyrille Maurin
Tηλ.: + 32 2.503.5128
Fax: + 32  2.514.3455