Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Πόλεων (Ιταλία)

Η Περιφερειακή επαρχία της
Κατάνια στην Ιταλία διερευνεί
το ενδεχόμενο συνεργασίας με
μικρή Ελληνική, παραθαλάσσια
πόλη στα πλαίσια προγράμματος
Αδελφοποίησης Πόλεων.
Προθεσμία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: 1 Απριλίου 2005

Πληροφορίες:
Κα.Ornella Burgaretta
(orneburgaretta@katamail.it),
Κα. Sara Giorlando
(saragiorlando@tin.it),
Κα. Donatella Barbagallo
(donatella.barbagallo@tiscali.it)