Πρόγραμμα Αρ. 6 ΕΚΤ:

Η πόλη του Μανχάιμ, στη Γερμανία, διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας σε πρόγραμμα του άρθρου 6 του ΕΚΤ με τίτλο “Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης για τις ΜΜΕ”.

Συνοπτική περιγραφή.

Προθεσμία αίτησης: 25η Ιανουαρίου 2006

Για περαιτέρω λεπτομέρειες και έκφραση ενδιαφέροντος:
Tηλ.: +49-(0)621-293-9969
Fax: +49-(0)621-293-9877
E-Mail: Andreas Salewski