Πρόγραμμα για την ισόβια εκμάθηση

Ο Δήμος Partille, δυτική Σουηδία, αναζητά εταίρους που θα ήθελαν να συνεργαστούν
στα πλαίσια του προγράμματος Comenious με τίτλο η Νεολαία του αύριο.

Επικοινωνία

  
www.westsweden.se

Πρόταση Προγράμματος