Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΤΑ-ΠΔΕ για αποσπάσεις υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στην Π.Δ.Ε.

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.