Πρόσκληση για κοινά έργα ΕΤΑ του προγράμματος LEADERA

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στα διοικητικά της όρια ότι έχει ανακοινωθεί η Κοινή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του έργου LEADERA για το 2010. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15/4/2010.

Το LEAD ERA ενεργεί στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7), με σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους τομείς του e-Health, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά και Ανανεώσιμες Ενέργειες.

Εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο έργο LEAD ERA συμμετέχουν οι χώρες/περιφέρειες: Βαλλονία (Βέλγιο), Galicia (Ισπανία), Χώρα των Βάσκων, Ναβάρα (Ισπανία), Ανδαλουτσία (Ισπανία), Αλσατία (Γαλλία), Περιφέρεια Βενετο (Ιταλία), Κάτω Αυστρία, Περιφέρεια Vastra Gotaland (Σουηδία), Δίκτυο Κοράλλια (Ελλάδα) και ο Οργανισμός Υποστήριξης των ΜΜΕ (Γαλλία).

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία των ΜΜΕ της Περιφέρειάς μας με αντίστοιχες του εξωτερικού σε ερευνητικό επίπεδο για την ανάπτυξη προϊόντων-υπηρεσιών που θα μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό.

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων ΜΜΕ από δύο διαφορετικές χώρες.

Προτάσεις για την Α΄ Φάση Αξιολόγησης μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.leadera.net  μέχρι τις 15/4/2010 ώρα Ελλάδας 18:00. Επίσης στον ίδιο ιστότοπο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους στόχους, την διαδικασία αξιολόγησης και τον τρόπο υλοποίησης των έργων.

Για πληροφορίες μπορείτε να έλθετε σε επαφή με τον κο Νίκο Θωμόπουλο στο τηλέφωνο 2610461675 ή μέσω email nthomopoulos@mou.gr . Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά όλα τα έντυπα υποβολής των προτάσεων στην ιστοσελίδα www.leadera.net .