Πρόσκληση για Κοινά Έργα ΕΤΑ του προγράμματος MANUNET

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στα διοικητικά της όρια ότι έχει ανακοινωθεί η Κοινή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του έργου MANUNET για το 2010.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24/3/2010.

Το MANUNET ενεργεί στο πλαίσιο ERANET της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Πλαίσιο 6), με σκοπό τη συνεργασία των επιχειρήσεων των συνεργαζόμενων Περιφερειών για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στον τομέα της μεταποίησης (Manufacturing).

Εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο έργο MANUNET συμμετέχουν οι χώρες/περιφέρειες: Αυστρία, Χώρα των Βάσκων, Καταλονία, Εσθονία, Φλάνδρα, Βαλονία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Αυστρία, Ναβάρα, Β. Ιρλανδία, Βορ. Ρηνανία-Βεστφαλία, Τοσκάνη, Πιεμόντε, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ελβετία.

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων ΜΜΕ από δύο διαφορετικές χώρες.

Προτάσεις μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.manunet.net μέχρι τις 24/3/2010 (Α΄ Φάση Αξιολόγησης), ενώ υπάρχει ένα χρήσιμο εργαλείο (http://manunet.kvs.sjf.stuba.sk) για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων εταίρων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2610-461687 (κος Μαμασιούλας Αριστείδης). Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά όλα τα έντυπα υποβολής των προτάσεων στην ιστοσελίδα www.manunet.net .