Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί στην ανάθεση του πιο κάτω περιγραφόμενου έργου για λογαριασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Συνεργασίας (RFO) INNOREF/INTERREG IIIC East για όλες τις εμπλεκόμενες 4 Περιφέρειες (Friuli Venezia Julia, Umbria, Hranicko, Δυτικής Ελλάδας).

Το έργο θα περιλαμβάνει την μελέτη – σχεδιασμό :

1. Φυλλαδίου έως 16 σελίδες σε δύο γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά)

2. Αφίσας του προγράμματος

3. Leaflet (Folder)

4. Newsletter

Προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών : 17-6-2005.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον κ. Ν. Παπαθεοδώρου (τηλ. 2610-432660).