Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 12.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει :

Υποέργο Α. Τον ανασχεδιασμό 1. Φυλλαδίου έως 16 σελίδες σε δύο γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά) 2. Leaflet (Folder)

Υποέργο Β. Την εκτύπωση α) χιλίων (1000) αντιτύπων 16σέλιδου δίγλωσσου φυλλαδίου (Brochure), μεγέθους Α4 κλειστό, με τσέπη και κόλλημα, με εκτύπωση τετραχρωμίας, 2 όψεων και β) πεντακοσίων (500) αντιτύπων ενός διπλωμένου μονοσέλιδου διπλής όψεως (Leaflet), με εκτύπωση τετραχρωμίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο από 1 -9-2006 μέχρι και 30-9-2006 στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος INNOREF στο Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28, 1ος όροφος), υπόψη κ. Πάλμου Δημήτριου (τηλ. 2610-465859).