Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετάφραση του Project Book

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για την εκπόνηση του έργου «Μετάφραση του Project Book του έργου e-PRODAT/INTERREG III C/South από την Αγγλική Γλώσσα στην Ελληνική».

H προϋπολογισθείσα αξία του έργου αυτού ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή Προμηθειών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, Τ.Κ.264 42, Πάτρα, μέχρι την Δευτέρα 26-6-2006.

Το κείμενο του προς μετάφραση Project Book μπορείτε να το παραλαμβάνετε καθημερινά από την Γραμματεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ και ώρες 9:00 – 12:00. Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από το ακόλουθο link.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται στα τηλέφωνα 2610-465810 και 811 (κ. Μίχο και κ. Τζομάκα).