Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο FOODING

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1693 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του έργου FOODING / Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 3-8-2015 στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, 1ος όροφος, πληροφ. κος Παπαχριστόπουλος, τηλ. 2613-613670).

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας.