Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Πρόγραμμα Διαπολιτισμικές Πόλεις

Το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τις πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να διαχειριστούν την πολιτιστική ποικιλομορφία όχι ως απειλή αλλά ως πόρο για την ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και τη συνοχή των κοινοτήτων τους (πληροφορίες).

Επικοινωνία 
 
Καταληκτική Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2007