Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου ICE

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1597 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη δημιουργία ιστοτόπου/ιστοσελίδας και ανάπτυξη σταθμού πληροφόρησης (infokiosk) του έργου ICE / Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 21-7-2015 στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, 1ος όροφος, πληροφ. κος Παπαχριστόπουλος, τηλ. 2613-613670).

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας.